Kostel sv. Jakuba

Historie římsko-katolického kostela, zasvěcenému sv. Jakubovi, v Naloučanech sahá až do roku 1240, kdy obec náležela k tišnovskému klášteru, který jej zde nechal postavit spolu s farou. O tři století později byla fara již pustá a duchovní správu zajišťovalo děkanství náměšťské. V inventáři kostela byl kamenný oltář, křtitelnice, tři zvony a též 8 měřic pole a malá louka. Velký požár, jenž obec Naloučany postihl 7. března 1850, kostel a téměř vše jeho vybavení zničil. Při komisionálním řízení bylo navrženo kostel zrušit a jen díky jednání náměšťského děkana pana Holuba se podařilo kostel zachránit. Práce na obnově kostela byly za cenu 639 zlatých zadány panu Černohorskému z Náměšťě a roku 1854 kostel opět začal sloužit věřícím. V roce 1908 byla provedena generální oprava kostela. V první a druhé světové válce došlo k rekvizicím zvonů. Okolo kostela se nalézá hřbitov obehnaný ohradní zdí, jenž je kulturní památkou.


Pomník padlým v I. sv. válce

Pomník padlých v první světové válce postavil za 3.500,- Kčs pan Činčara z Třebíče z červeného kamene těženého v místním lomu. Slavnostní odhalení bylo v červnu 1933. Nápis na pomníků zní „My dali životy, vy dejte lásku“.


Smírčí kříže

Kamenné kříže, tzv. „smírčí“ kříže, u hřbitovní zdi a v kamenném tarasu naproti domu č. 33 pochází údajně, dle pověstí, z doby, kdy Moravou procházeli věrozvěstové Cyril a Metoděj, dle historiků to jsou hraniční kameny klášterních panství.


Jeřábkův - Chládkův mlýn

Jeřábkův-Chládkův mlýn se nachází asi 2 km proti proudu řeky Oslavy a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Za tu dobu se na něm vystřídalo několik mlynářských rodů ( např. od roku 1557 – Václav Maňka, od roku 1747 – Karel Pružina, od roku 1787 – František Šotek). Posledním rodem, který provozoval mlynářské a pilařské řemeslo byl rod Jeřábků.


Most u Jeřábkova - Chládkova mlýna

Most u Jeřábkova-Chládkova mlýna přes řeku Oslavu byl postaven v roce 1936 a spojil tento mlýn s obcí Zahrádka. Konstrukce mostu je dřevěná na betonových pilířích a svým vzhledem nenarušuje ráz okolní krajiny. V roce 1999 byla provedena generální oprava mostu.


Kaplička

Roku 1856 ji nechala na cestě do obce Pucov postavit rodina Nováčkova z Naloučan č. 42 na památku jejich utopeného syna. V roce 1989 byla provedena oprava a výměna střechy.


Škola

Škola v obci Naloučany existovala již v roce 1582 jako škola bratrská, kde se více dětí učilo číst, psát a počítat. Tato škola zanikla s úpadkem bratrství po bitvě na Bílé Hoře v roce 1621, když poslední učitel – kazatel Matoušek musel opustit vlast. Nová škola byla v Naloučanech postavena v roce 1859 pro obce Naloučany a Ocmanice celkovým nákladem 4.602 zlatých jako dům č.p. 43. Tuto školu, jenž byla až do roku 1869 ve správě náměšťského děkanství, navštěvovalo 100 až 120 žáků. V roce 1924 školu navštěvovalo 54 žáků. Ve škole byla v roce 1972 provedena generální oprava a přestavba. Škola byla zrušena v roce 1979 a nyní slouží jako ubytovací zařízení při Domu dětí a mládeže v Třebíči.